注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

大漠胡杨风文学博客

发上等愿,结中等缘,享下等福;择高处立,就平处坐,向宽处行!

 
 
 

日志

 
 

引用 2010年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷)  

2010-08-09 15:16:21|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

引用

乘成2010年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷)

2010年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷)

语文试题卷

一、(本大题共4小题,每小题3分,共12分)

1.下列词语中,字形和加点字的读音全都正确的一项是

A.雪中送炭 笑容可鞠 害(qiāng) 针时弊(bian

B.呕心沥血 淋漓尽致 维(qiān  取教训(jí)

C.天涯海角 丢三落四 防(dī)    很高(héng

D.朋比为肩 秘而不宣 像(fó)    家本领(kān

2.下列语句中,加点的词语使用不恰当的一项是

A.2010年4月6,《鲁迅箴言》由三联书店出版。365条箴言,让读者感受到了鲁迅文字的力量和韵致

B.张强一下子站了起来:“说吧!‘有风方起浪,无潮水自平。’谁的是谁的非,当面锣对面鼓,快说吧!”

C.上海世博会展示了众多国家和地区科技、文化的精华,像这样规模空前的活动,我们能够有机会躬逢其盛,实在难得。

D.上清寺是最具传奇色彩的地方,周公馆、桂园、人民大礼堂、三峡博物馆……,举手投足间都可以窥见历史的遗踪和时代的发展。

3.下列各项中,标点符号使用不符合规范的一项是

A.对于袁野小朋友来说,人工鸟巢本身就像巨大的问号在吸引着她:小鸟会住进去吗?都有什么样的鸟,有多少鸟会住进去,住起来舒服吗?

B.趁着在家无聊,我这个捣蛋鬼又有新点子咯!别以为我是要恶作剧,这次啊,我准备亲自下厨露一手——做一道家常小菜——炒土豆丝。

C.室外环境污染,包括建筑物外墙(最典型的是玻璃幕墙)的反射光、夜间过亮的城市灯光(如广告牌、霓虹灯、景观灯的光)产生的污染。

D.“小美人鱼”是上海世博会丹麦管的核心产品。“她很小,”哥本哈根旅游中心的彼得·勒默尔· 汉森说,“但她想去看看外面世界的渴望却令人惊叹。”

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

印象中,成素的向日葵,花盘都是低垂的,                

                                   

     一阵晨风拂过

     可我家的这几株向日葵初出茅庐

     所以有诗人赞叹,愈是成熟,愈是谦虚

     在绿叶一片低沉而嘈杂的合唱中,传出她们清亮而高亢的欢叫

     依然高昂着头,开心而单纯地笑着,就像稚气未脱的乡野小妹子

     尚不懂得伟大的谦虚,也不懂得虚伪的世故

A.③②⑥⑤①④         B.④②①⑤⑥③

C.②⑥⑤①④③         D.③①⑤②⑥④

二、(本大题共3小题,每小题3分,共9分)

阅读下文,完成5—题7题。

枝蔓状城市——以城市边缘化和信息技术、虚拟技术为特征的后现代城市,将既不会是奴隶社会的“城堡式”城市,也不会是封建社会的“城池式”城市,当然也会与现代工业社会高楼耸立的中心化城市相区别。

在枝蔓状城市布局中,即便是眼下北京绞尽脑汁建造起来的多层环状结构也将不大适应。中心化城市的各种弊端,诸如交通堵塞、人口拥挤、环境污染、空气浑浊、疾病易于传播、犯罪案件增多、居住环境恶化、管理难度增加和公众交通锐减等,限制了城市的进一步发展。而现代高科技可以自 由地用虚拟空间、网络空间取代地理空间或物理空间,因此人们也就没有必要再拥挤在一个地域。于是自然而然就开始了从市区向市郊的转移,许多工厂、学校、研究机构都迁向市郊。市区再也没有工厂和生产基地,而变成纯粹的物质交换和消费的场所。又由于信息技术、网络技术、电信技术的发展,中心化城市的传统布局被彻底打散。

现在世界各地迅速崛起许多边缘城市,就属于中心化城市的后现代演变。中心化 城市逐渐演变为主城市和边缘城市。主城市和边缘城市相互联系、相互作用而又各自独立,它们更多的是经济、文化和教育上的紧密联系。城市的边缘化,就是城市由中心向四周的蔓延和扩展,扩展到与非城市区域相接壤的既是城市又是乡村的地区。这里,现代商业交易和办公活动也走向郊区化、边缘化,生产规模、生产程序、劳动力市场和销售状况呈分散状。主城市与边缘城市通过铁路、地铁、高速公路、航空路线等组成的多模式运输系统以及卫星天线进行沟通。

这种城市的边缘化在许多发达国家已经形成规模,比如今天的美国就已经形成大洛杉矶都市区以及波士顿——劳伦斯——洛厄尔、旧金山——奥克兰——圣何塞等都市区。它们还会进一步像周边地区扩展,通过原料网、生产网、销售网、消费网、信息网和电脑网的连接而延伸到整个地球,成为名副其实的全球化城市。

5.下列对于“枝蔓状城市”的理解不准确的一项是

A.以城市边缘化和信息技术、虚拟技术为特征的后现代城市

B.没有工厂和生产基地,成为纯粹的物质交换和消费场所的城

C.彻底打散中心化城市的传统布局,利用各种网络相互连接的城市

D.相互联系、相互作用而又各自独立,在经济、文化和教育 上联系紧密的城市

6 下列对中心化城市的后现代演变的表述不符合原文意思的一项是

A.许多工厂、学校、研究机构都迁向市郊,不再拥挤在市区

B.城市蔓延扩展到与非城市区域相接壤的地区,这里既是城市又是乡村

C.现代商业交易和办公活动走向郊区化、边缘化,生产销售、劳动力市场呈分散装

D.主城市与边缘城市通过多模式运输系统以及卫星天线进行沟通,成为全球化城市

7 根据原文提供的信息,下列推断正确的一项是

A.在枝蔓状城市布局中, 主城市和边缘城市的差别将趋于消失

B.铲除中心化城市的诸多弊端有待于城市的后现代演变

C.在枝蔓状城市中, 人们手里地理空间或物理空间的限制将越来越少

D.随着中心化城市的边缘化, 产生地域化和劳动力低廉化将成为现实

三、(本大题共三小题,每小题三分,共9分)

阅读下文,完成第810题。

查道字湛然,歙州休宁人。道幼沉嶷不群,罕言笑 ,喜亲笔砚。未冠,以词业称。侍母渡江,奉养以孝闻。母尝病,思鳜羹,方冬苦寒,市之不获。道泣祷于河,凿冰取之,得鳜尺许以馈。又臂血写佛经,母疾寻愈。

端拱初,举进士高第,寇准荐其才,授著作佐郎。淳化中,蜀寇叛,命道通判遂州。有使两川者,得道公正清洁之状以闻,优诏嘉奖。迁秘书丞,俄徙知果州。时寇党尚有伏岩彀依险为栅者,其酋何彦忠集其徒二百余,止西充之大木槽,彀弓露刃。诏书招谕之,未下,咸请发兵殄之。道曰:“彼愚人也,以惧罪,欲延命须臾尔。其党岂无诖误邪?”遂微服单马数仆,不持尺刃,间关林壑百里许,直趋贼所。初悉惊畏,持满外向。道神色自若,踞胡床而坐,谕以诏意。或识之曰:“郡守也,尝闻其仁,是宁害我者。”即相率投兵罗拜,号呼请罪,悉给券归农。

天禧元年,知虢州。秋,蝗灾民歉,道不候报,出官廪米赈之,又设粥糜以救饥者,给州麦四千斛为种于民,民赖以济,所全活万余人。二年五月,卒。讣闻,真宗轸惜之。诏其子奉礼郎循之乘传往治丧事。

道性淳厚,有犯不较,所至务宽恕,胥吏有过未尝笞罚,民讼逋负者,或出己钱偿之,以是颇不治。尝出按部,路侧有佳枣,从者摘以献,道即计直挂钱于树而去。儿时尝戏画地为大第,曰:“此当分赡孤遗。”及居京师,家甚贫,多聚亲族之茕独者,禄赐所得,散施随尽,不以屑意。与人交,情分切至,废弃孤露者,待之愈厚,多所周给。

初,赴举,贫不能上,亲族裒钱三万遗之。道出滑台,过父友吕翁家。翁丧,贫窭无以葬,其母兄将鬻女以襄事。道倾褚中钱与之,且为其女择婿,别加资遣。又故人卒,贫甚,质女婢于人。道为赎之,嫁士族。绅服其履行。好学,嗜弈棋,平居多茹蔬,或止一食,默坐终日,服玩极于卑俭。寿年六十四。

 

[] ①间关:辗转。 ②逋负:拖欠税负。

(节选自《宋史·查道传》)

8.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是

A.得鳜尺许以馈               馈:进献

B.或出己钱偿之,以是颇不治   治:追究

C.儿时尝戏画地为大第         第:住宅

D.贫甚,质女婢于人           质:人质

9.以下各组句子中,分别表现查道对亲友“孝义”与百姓对“仁厚”的一组是

A.道泣祷于河,凿冰取之

得道公 正情节之状以闻

B 禄赐所得,散施随 尽,不以屑意

道不候报,出官廪米赈之

C 废弃孤露者,待之愈厚,多所周给

道倾褚中钱与之,且为其女择婿

D.   亲族衰钱三万遗之

道即计直挂钱于树而去

10.下列对原文的理解和分析,不正确的一项是

A.查道小时候性格沉稳,不够言笑,,喜欢写字作文,后来以词业著称。好学,喜欢弈棋。因奉养母亲竭尽其道而闻名当世。

B.查道举进士高第,得到寇准的赏识。知果州时,尚有以何彦忠为首的贼党伏岩谷依险为寇,查道以仁德感化,使他们归顺为农。知虢州时,遇蝗灾,查道 千方百计赈灾,救活了一万多人。

C.查道性格淳厚,即使有人犯了法也能宽恕。晋吏有过失的,他不答;老百姓拖欠税赋的,他自己出钱偿还;仆从摘枣以献,他挂钱于树;待废弃孤露者,尤其优厚。

D. 查道对亲戚朋友有情有义。居京师时,家里贫穷,也要供养亲族之茕独者;倾其所有为友人办丧事、择婿嫁女,自己生活却极为节俭。

四、(本大题共3小题,共22分)

11.(1)用斜线(/ )给下面文言文加波浪的部分断句。(3分)

    子厚前时少年,勇于为人,不自贵重顾藉,谓为功业可立就故坐废退既退,又无相知有气力得位者推挽故卒死于穷裔材不为世用道不行于时也。
                                     (取材于韩愈《柳子厚墓志铭》)
 
   2将第三大题文言文阅读材料中的划横线的句子翻译成现代汉语。(7分)

①母尝病,思鳜羹,方冬苦寒,市之不获。 (3)

②遂微服单马数仆,不持尺刃,间关林壑百里许,直趋贼所。(4分)

12.阅读下面这首词,然后回答问题。(6分)

菩萨蛮·北固题

【清】郭麟

青天欲放江流去,青山欲截江流住。侬也替江愁,山山不到头。

片帆如鸟落,江住侬船泊。毕竟笑山孤,能留侬住无?

1)简析“片帆如鸟落,江住侬船泊。”中“住”字的含义。(2分)

2)词的上阕说“侬也替江愁”,下阕说“毕竟笑山孤”,“愁”与“笑”是否矛盾?为什么?(4分)

13.补写出下列名句名篇和文学常识的空缺部分。(6分)

1)蒲苇韧如丝,                      (《孔雀东南飞》)

2)地崩山摧壮士死,                      (李白《蜀道难》)

3)长桥卧波,未云何龙?复道行空,                      ?(杜牧(阿房宫赋))

4                ,废池乔木,犹厌言兵。(姜夔《扬州慢》)

5)骈体文在句式方面的特点是骈偶和“                ”。

6)英国著名作家弗吉尼亚·伍尔夫的第一篇意识流小说是《                》。

五、(本大题共4小题,共22分)

阅读下文,完成第14-17题。

在春天里观察两只鸟  陈俊峰

不是一棵,也不是两棵,而是一排水杉。在我居住的城市的东南,向天空高高地一排直

立着,高过了那些栗树、梧桐、刺槐和雪松。

两只鸟,我们权且可以称它们为山喜鹊吧,在早春里飞来。我以为我认识它们,我以为

它们是去年的那一对。它们的巢还在,也就是说它们原来的家还在。而且看上去好像经过了去冬的那场大雪,依然完好无损。那么猜想他们去年果然是为之下了工夫的,从设计到施工,从材料到工艺,细致周到不遗余力。因此你不论是饶有兴味驻足端详,还是换个角度短暂一瞥,就一只鸟巢而言,及其它的高度、支点、造型,都大抵可以称得经典。

两只鸟飞来,先在空中盘查了一会,停留在附近的一棵树上,对那只去年的鸟巢进行确认。我不知道上帝赋予它们怎样的心灵提醒和暗示,也不知道它们依循了怎样的信息和气息,能够从浩渺的远方,准确地找到这一排杉树,找到它们的巢穴。我猜它们一定是要检查它们一冬没有人居住的房子,然后进行外墙的修补,更是要把卧室重新装饰一新。它们要在那里缠绵相拥、谈论天气和诗歌、生儿育女,当然也要在那里抵御今年的地震、飓风、雷电和大雨。

很快,我发现我错了。那两只鸟并未干这些事情,它们选择了另一棵树,开始建造和修筑一个新的巢。循着我目光从左到右看过去,如果去年的那个巢是在第三棵水杉,那么,它们选择的就是第五棵。

现在我似乎知道了,这两只鸟不是去年的那两只鸟,而 应该是去年那两只鸟的儿女吧。年轻的一代,风华正茂,奋发有为,热爱生活,富于幻想,它们怎肯居住父母的旧巢呢。它们的家族不遗传依赖和懒惰,这是天然的风范;只有人类才会有不屑子孙,好吃懒做,在父辈的财富中坐享其成坐吃山空。鸟类不会。它们担当不起上帝的指责和同类的嘲笑。

当然,建造一个家是复杂的,艰难的。我无法知道那两只鸟整个春天的辛勤和劳苦,我只能通过它们飞翔忙碌的身影对它们进行判断和猜想。就这样,有一天,我像是突然发现,它们的家建好了。一只巨大的鸟巢也像是突然从枝头上长出来,和树完美地融成一体。我能感觉到那只巢的坚固和安稳,也能想像到那卧室小居里的簇新和舒适。

那天,让我觉得仿佛整个春天里,我都在向它们仰着脸。年轻人的新巢建在第五棵树上,父母的旧居建在第三棵树上;父母亲不在了,高高树顶的旧居空着,仿佛一个家族的图腾和标志;从我的角度看去,直立的杉树举着那只旧巢,更像是举着的一个祖宗的牌位。那么,这两只鸟选择在第五棵树建造自己的新家,是想虔诚守着父母的遗址和祖宗的牌位么。那么,与之间隔一棵树的距离,是不是想和旧时的文化传统既不挨得太远,又不挨得太近。它们在生命的繁衍和承续中,需要有自己年轻独立的思想,需要创造一种完全属于自己的信心、锐气和生活。而我必须自觉离开了,我要做的不是对两只鸟进行观察和猜测,而是能否进行自身的反省,包括我们对待美妙自然和可爱生灵的态度和行为。旧巢和新巢都建在树的高处,那几乎是树的梢顶了。它们未必不知道这要担当多么大的风险,但它们更知道这世上真正的风险,来自人类。因此它们把巢尽可能地建在高处,建在梢顶,那是对人最明白无误的拒绝、痛斥和对峙。

那个悬在高空的巢穴,高高悬在我们的头顶之上的巢穴,不知是鸟类的天性不安,还是人类的巨大痛苦。

14.“那天,让我觉得仿佛整个春天里,我都在向它们仰着脸。”这句话在文中的含义是什 么?

4分)

15.文章是围绕“我观察两只鸟”展开的,请梳理作者的思路。(6分)]

16.根据文意,请简析两只鸟把巢筑在第五棵树梢顶的原因。(6分)

17.文章最后写道:“那个悬在高空的巢穴,高高悬在我们的头顶之上的巢穴,不知是鸟类的天性不安,还是人类的巨大痛苦。”请结合全文,分析这句话所体现的作者的观点。(6分)

六、(本大题共4小题,每小题4分, 16)

18.请找出下列三项中有语病的一项,并针对语病进行修 改。

    1)从靠近北极的西伯利亚向南延伸,一直到中国东部的平原,有一条很长的鹤类迁徙路线。

     2)一位海洋生物学家说, 大量泄漏石油步步逼近墨西哥湾海岸线,会对当地渔业产生巨大影响。

     3)全长2.4公里的大型石灰岩洞穴内,钟乳石琳琅满目,质地之纯净,形态之完美,国内少见,很有保护盒研究的价值。

由语病的一项是:___________

修改:__________________________________.

19.将下面划横线的三个分句压缩到10字以内,填写在空格处。压缩后的句子需句式一致并保留原意。

①当别人为你做什么时,你要有一颗感恩的心;②当别人不肯为你做什么时,你也应视之为理所当然;③当别人为你无私付出时,你也应该视作对你的恩赐,哪怕是一缕阳光,一束清香,或者一杯水。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 有人用“千里为重,广大为庆”来解释“重庆”二字。请你以此为开头,续写一副对联。要求:

千里为重:_____________________________________________________________________

广大为庆:_____________________________________________________________________

21.根据下面的情景和要求,代 拟一段对话。

     情景: 一青年学生与一老师相约登山,各负一行囊。学生要替老师背负。老师婉绝,学生坚持。

要求:(1)老师要说出委婉的理由,学生坚持的理由要有针对性;

(2)    符合情景与身份,语言得体。

老师婉拒说:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

学生坚持说:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

.写作(本大题60分)

22.请以“难题”为题目, 写一篇文章。

要求:①立意自定;②除诗歌外,不限;③不少于800字;④不要套作,不得抄袭。

 2010年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷)

 语文试题答案

 一、(本大题共4小题.每小题3分,共12分)

 1C    2D    3 A  4 A

 二、(本大题共3小题.每小题3分,共9分)

 5 B    6 D    7 C

 三、(本大题共3小题,每小题3分,共9分)

 8 D    9 B    10 C

 四、(本大题共3小题.共22分)

 1110分)

 (1)用斜线(/)断句:

 谓功业可立就/故坐废退/既退/又无相知有气力得位者推挽/故卒死于穷裔/材不为世用/道不行于时也。

 (2)翻译:

 ①母亲曾经生病,想喝鳜鱼羹汤,正是冬天严寒的时候,买不到鳜鱼。

 ②于是不穿官服独自骑马带几名仆人,连短刀也不拿,辗转山林沟壑一百来里,径直奔向贼寇的住地。

 126分)

 (1)“住”字写出了因看不见江水流动而产生的错觉,也形象地表现出永流平缓之状。

 (2)不矛盾。从“愁”到“笑”,表现了作者主观感受的变化。作者先为群山重叠似乎要截住江流而愁。然后,又为青山毕竟截不住江流而喜,故笑。

 136分)

 (I)磐石无转移

 (2)然后天梯石栈相钩连

 (3)不霁何虹

 (4)自胡马窥江去后

 (5)四六

 (6)墙上的斑点

 五、(本大题共4小题,共22分)

 144分)

 表面写仰望鸟不住旧巢,不辞辛劳另筑新巢;实则表达了对鸟这一行为的敬仰。

 敬仰之情尽管是在那天才突然萌生,但这一深重的感情好像贯穿了整个春天。

 156分)

 文章以我观察两只鸟为线索,先写两只鸟寻找和放弃旧巢与我的观察和猜测,

 再写两只鸟在旧巢不远不近处筑新巢与我的观察和思考,

 最后写两只鸟把巢建在树梢引发的我对人类自身的反省。

 166分)

 既可守望父母的遗址(祖宗的牌位),又与“文化传统”保持适当的距离。体现出年青一代对属于自己的独立、信心、锐气和生恬的追求。可以远离来自人类的威胁。

 176分)

 (1)用存疑的方式表达作者明确的观点:不是鸟类的天性不安,而是人类的巨大痛苦。

 (2)巨大痛苦源于人类不善待鸟类而招致鸟类的拒绝、痛斥和对峙,作者因此既饱受良心的责

 备,又担心遭受自然的报复。

 (3)主张人类应与自然和谐相处,启示人类应亲近自然,善待生灵。

 六、(本大题共4小题.每小题4分,共16分)

 184分)

 有语病的一项是:(2)。(2分)

 修改:在“泄漏”后加“的”(2分)

 194分)

 略

 204分)

 略

 2l4分)

 略

 七、{本大题60分)

 2260分)

 略

 

  评论这张
 
阅读(42)| 评论(0)
推荐

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018